Målgrupper

hosting-av-mark.jpg

Bønder og grunneiere

Riktig diagnose og behandling vil forbedre jordkvaliteten og gi større og mer næringsrike avlinger tross uforutsigbart vær.

Frisk jord med høyt innhold av gode mikrobesamfunn vil redusere forbruk av vann, gjødsel og sprøytemidler.

by-og-mark.jpg

Kompost og jordforbedringsprodusenter

Når man skal lage produkter av organisk avfall og annet, er det viktig og kvalitetssikre produksjonsprosessene.

Gjennom DNA-analyser kan vi identifisere skadelige organismer, og reduserer behovet for karantene på produktene. Det øker verdien av komposten, fordi den kan verifiseres og sertifisert.