Diagnose

Når vi mennesker blir syke, går vi til legen, som gjennom analyse av blodprøver kan finne ut hva som feiler oss - og stille en diagnose. Med riktig diagnose kan vi få riktig medisin og behandling.

Slik er det med jord også. I vårt tilfelle gjelder en enkel DNA-test av jorda eller komposten for å gi et presist bilde av helsestatus og kvalitet. DNA-analysen blir et godt verktøy for å kunne gi råd om tiltak av presisjonslandbruk med miljøvennlig og bærekraftig behandling for større og mer næringsrike avlinger.

 

DNA test av mikrobesamfunn

En enkel DNA test påviser fordelingen mellom skadelige og gode mikrober, som forteller noe om jordas evne til å bygge jordorganisk materiale.

 
Kake_1.png

Lav kapasitet

Kake_2.png

Høy kapasitet

 
 
 

Diagnose stilles på bakgrunn av blant annet

  • andel patogener

  • organisk materiale

  • endring over tid (ved abonnement)

  • kan få svar på hvorfor forskjellige deler av jordet presterer ulikt

  • agroklimatiske data

  • jordtype, egenskaper

  • kjemiske data

  • diversitet, mikrobesamfunn

 

Metode

Illustrasjonen under viser en svært forenklet oversikt over arbeidsmetoden vi har utviklet.

 
 

Bildedata

Bildedata fra satelittbilder kan vi hente ut mange lag av forskjellig data, f.eks dårlige jordområder og plantesykdommer.

Jordprøver

Vi lagrer GPS punkter og får tilsendt eller henter jordprøver fra de dårlige områdene, som sendes til LAB’en for DNA-sekvensering.

DNA-lab

DNA-lab identifiserer mikrobene, og gir nøyaktig svar på inn- hold av mikroorganisk liv i komposten eller jordprøven som går videre til analyse i databasen.

Behandling

Rapporten gir støtte til å vurdere tiltak som vekst- skifte, tilsetting av god kompost eller andre tiltak.

Database og rapport

Ved å kombinere lag på lag med data fra satelittbildene og DNA-sekvenseringen får vi en presis og individuell tilstandsrapport for det eksakte GPS-punktet jordprøven er hentet fra.

 
 
Metode.png